EDUCAȚIE PERFORMANTĂ

ȘCOALA
DE MESERII

EDUCAȚIE PERFORMANTĂ

ȘCOALA
DE MESERII

ȘCOALA
DE MESERII

CLASA PREGĂTITOARE
2021 - 2022

INVĂŢĂMÂNT TRADIŢIONAL ŞI ALTERNATIVA EDUCAŢIONALĂ WALDORF

DEVIZA NOASTRĂ

Modelul care îl plasează pe elev în rolul central reflectă necesitatea de a ne concentra atenția atât asupra elevilor, cât și asupra procesului de învățare.

MISIUNEA

Să oferim locuitorilor judeţului Alba oportunităţi de educaţie și formare profesională accesibilă şi de înaltă performanţă în domeniul lucrărilor publice şi construcţiilor, sprijinind formarea resurselor umane necesare dezvoltării acestui sector prioritar în concordanţă cu programele de dezvoltare pe plan local şi regional.

VIZIUNEA

În perspectiva dezvoltării societății românești viitorul educației prefigurează imaginea școlii în cadrul comunității și direcțiile în care aceasta trebuie să progreseze.
Sa pregătim tinerii pentru viață și pentru dinamica muncii în vederea formării unui om adaptabil la schimbare, mai bun, mai iubitor de cinste, adevăr și muncă.

ANUL ȘCOLAR 2020-2021

Dragii noștri elevi, e vremea să ne revedem cu unii dintre voi, să-i întâlnim pentru prima dată pe alții și să învățăm împreună cum să facem față unei provocări pentru care nu am fost pregătiți, nici noi, nici voi. Pornim în noul an școlar 2020-2021 cu emoții dar și cu încredere în puterea tuturor de-a înțelege că, mai mult ca niciodată, regulile trebuie respectate pentru binele fiecăruia dintre noi dar și pentru binele celor dragi nouă.

LINK-URI RAPIDE

Vă punem la dispoziție trei link-uri, care să vă ajute să accesați rapid infomațiile necesare pentru perioada în care se derulează cursurile online:

Protejează-te! Vizitează platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19.

Admitere în învăţământul profesional şi tehnic pentru anul școlar 2021 - 2022

SUNTEM O INSTITUȚIE TRANSPARENTĂ

Află mai multe despre felul în care administrăm banii publici.

Liceul Tehnologic Dorin Pavel a obținut toate autorizațiile legale pentru demararea din toamna anului 2018 a alternativei educaționale Waldorf.

Despre Waldorf:

 

Pedagogia Waldorf are un fundament unitar pentru toate unitățile preșcolare și școlare din întreaga lume, iar caracteristicile se completează cu specificul fiecărei țări în care este implementată: „Unitate în diversitate”.

Pedagogia steineriană (Waldorf) consideră că ariile curriculare și disciplinele de învățământ nu constituie scopuri în sine, ci mijloace de înțelegere a individualității fiecărui copil și de dezvoltare liberă și armonioasă a acestuia.

Grădinițele și școlile care aplică pedagogia Waldorf există de aproape 100 de ani și s-au dezvoltat și răspândit în întreaga lume: Europa (Germania, Marea Britanie, Olanda, Norvegia, Suedia, Ungaria, România etc.), America (Statele Unite ale Americii, Brazilia, Canada ș.a.), Asia (Japonia, Rusia, Turcia, India etc.). Africa și Australia.

În România, învățământul alternativ Waldorf s-a dezvoltat începând cu anul 1990 și este reprezentat de Federaţia Waldorf din România, organizaţie non-profit, care cuprinde asociaţii și fundații care promovează pedagogia Waldorf şi reprezintă la nivel naţional şi internaţional interesele grupelor, grădiniţelor, claselor, şcolilor și liceelor.(Anexa 3B)

Învăţământul Waldorf din România este învăţământ alternativ de stat sau privat, organizat de Ministerul Educaţiei Naționale în baza Acordului General de Cooperare, încheiat în anul 1996. Antropologia pedagogiei Waldorf priveşte fiinţa umană ca individ, care cere forme de învăţare specifice ritmului său personal de dezvoltare fizică, sufletească şi spirituală. Acest mod de a privi omul este cuprins în planuri de învățământ și programe şcolare proprii, jalonate pe treptele de dezvoltare ale copiilor, aprobate prin ordine ale Ministerului Educaţiei Naționale.

Alternativa educaţională Waldorf completează sistemul educaţional existent; substituie unele forme de educaţie printr-o ofertă metodică şi didactică diferită sau complementară. Un cadru în care părinţii elevilor din grădiniţele şi şcolile Waldorf sunt constituiţi în asociaţii non-profit şi sprijină activităţile şcolii atât în procesul instructiv-educativ, cât şi în organizarea vieţii social-culturale.

Obiectivul fundamental al pedagogiei Waldorf este întărirea, cultivarea şi organizarea celor trei componente fundamentale ale fiinţei umane: voinţa, simţirea şi gândirea, la nivelul fiecărei categorii de vârstă. Obiectivul specific al pedagogiei Waldorf este încurajarea dezvoltării sănătoase a capacităţilor fizice, sufleteşti şi spirituale ale tânărului, pe baza metodicii elaborate de Rudolf Steiner şi a programei şcolare concepute ţinând cont de impulsurile date de acesta şi de găsirea unui răspuns adecvat şi corect la tendinţele proprii de dezvoltare ale copilului.

Aviz CNAE

Dă click pentru a vedea avizul.

Hotărâre 13-07-2018

Dă click pentru a vedea hotărârea.

Anexa 1 - Autorizare

Dă click pentru a vedea Anexa ce cuprinde centrele autorizate.

O ȘCOALA ORIENTATĂ SPRE ELEV

DESPRE NOI

LICEUL TEHNOLOGIC DORIN PAVEL

Liceul Tehnologic “Dorin Pavel” este un centru de educaţie cu o veche tradiţie, fiind fondat în 1884 ca Şcoală de Meserii. În condiţiile dezvoltării unei economii moderne, capitaliste s-a impus nevoia înfiinţării unor şcoli specifice pregătirii tinerilor în domeniul industriei şi comerţului. Ca urmare, în a doua jumătate a lunii decembrie 1883 se trece la organizarea ŞCOLII DE MESERII în comuna urbană Alba Iulia, aparţinătoare Comitatului Albei de Jos.

DESPRE NOI

LICEUL TEHNOLOGIC DORIN PAVEL

Liceul Tehnologic “Dorin Pavel” este un centru de educaţie cu o veche tradiţie, fiind fondat în 1884 ca Şcoală de Meserii. În condiţiile dezvoltării unei economii moderne, capitaliste s-a impus nevoia înfiinţării unor şcoli specifice pregătirii tinerilor în domeniul industriei şi comerţului. Ca urmare, în a doua jumătate a lunii decembrie 1883 se trece la organizarea ŞCOLII DE MESERII în comuna urbană Alba Iulia, aparţinătoare Comitatului Albei de Jos.