Primul pas în cariera ta:
Învățământ PROFESIONAL DE STAT
în sistem dual

ȘCOALA WALDORF

EDUCAȚIE PERFORMANTĂ

ȘCOALA
DE MESERII

DEVIZA NOASTRĂ

Modelul care îl plasează pe elev în rolul central reflectă necesitatea de a ne concentra atenția atât asupra elevilor, cât și asupra procesului de învățare.

MISIUNEA

Remodelarea dinamică a capacităţii educaţionale a şcolii, bazate pe identificarea şi armonizarea diferitelor categorii de cerinţe ale elevilor cu resursele şcolii, ca un răspuns adecvat la solicitările pieţei muncii şi la exigenţele cerute de integrarea europeană.

 

Liceul Tehnologic ”Dorin Pavel” își propune dezvoltarea unui set de valori morale, bazate pe respect, integritate, demnitate și toleranță care vor fundamenta evoluția elevilor școlii atât din punct de vedere profesional, cât și social, stimularea performanței individuale, dar și a cooperării prin asigurarea de șanse egale la educație în vederea integrării optime pe piața muncii și a promovării învățării pe tot parcursul vieții.

Misiunea şcolii va fi orientată spre:

 

 • O şcoală ce valorifică la maxim resursa umană – formare, implicare, stimulare pentru că: “ Omul sfinţeşte locul “;
 • O şcoală centrată pe elev– un demers didactic personalizat şi adaptat intereselor cognitive ale elevului pentru că dezvoltăm “ un învăţământ pentru fiecare şi nu un învăţământ pentru toţi “;
 • O şcoală parteneră– dezvoltare de parteneriate locale, naţionale pentru valorificarea experienţelor pozitive pentru că: “ împreună înseamnă mai mult decât unul singur “.

VIZIUNEA

Liceul Tehnologic ”Dorin Pavel” Alba Iulia, este instituţia de învăţământ în care elevii vor descoperi şi îşi vor dezvolta aptitudinile, vor încuraja competiţia şi performanţa, se va forma gândirea critică a elevilor, cărora li se vor crea şanse reale de orientare în carieră şi de ocupare a unei poziţii adecvate pe piaţa forţei de muncă.

Valorile educaţionale pe care şcoala noastră le promovează sunt:

 

 • respectul faţă de sine şi faţă de ceilalţi;
 • asumarea responsabilităţii;
 • competitivitate;
 • cultivarea iniţiativei;
 • competenţă;
 • toleranţă;
 • acceptarea diversităţii;
 • promovarea succesului şi a eficienţei;
 • disciplina muncii;
 • cultivarea adevărului.

CLASA PREGĂTITOARE
2024 - 2025

Admitere în învăţământul liceal pentru anul școlar 2023 - 2024

Admitere în învăţământul profesional dual pentru anul școlar 2023 - 2024

Director,
Prof. Dr. Elena Grozav

SUNTEM O INSTITUȚIE TRANSPARENTĂ

Află mai multe despre felul în care administrăm banii publici.

O ȘCOALA ORIENTATĂ SPRE ELEV

DESPRE NOI

LICEUL TEHNOLOGIC DORIN PAVEL

Liceul Tehnologic “Dorin Pavel” este un centru de educaţie cu o veche tradiţie, fiind fondat în 1884 ca Şcoală de Meserii. În condiţiile dezvoltării unei economii moderne, capitaliste s-a impus nevoia înfiinţării unor şcoli specifice pregătirii tinerilor în domeniul industriei şi comerţului. Ca urmare, în a doua jumătate a lunii decembrie 1883 se trece la organizarea ŞCOLII DE MESERII în comuna urbană Alba Iulia, aparţinătoare Comitatului Albei de Jos.

DESPRE NOI

LICEUL TEHNOLOGIC DORIN PAVEL

Liceul Tehnologic “Dorin Pavel” este un centru de educaţie cu o veche tradiţie, fiind fondat în 1884 ca Şcoală de Meserii. În condiţiile dezvoltării unei economii moderne, capitaliste s-a impus nevoia înfiinţării unor şcoli specifice pregătirii tinerilor în domeniul industriei şi comerţului. Ca urmare, în a doua jumătate a lunii decembrie 1883 se trece la organizarea ŞCOLII DE MESERII în comuna urbană Alba Iulia, aparţinătoare Comitatului Albei de Jos.