ANUL ȘCOLAR 2020-2021

INFORMAȚII PRIVIND
DESCHIDEREA ANULUI ȘCOLAR

LINK-URI RAPIDE

Vă punem la dispoziție trei link-uri, care să vă ajute să accesați rapid infomațiile necesare pentru perioada în care se derulează cursurile online:

Vă așteptăm cu drag

Dragi elevi, stimați părinți, educația poate încuraja elevii să promoveze prevenirea și controlul bolilor acasă, în școală și în comunitatea lor, vorbind cu alții despre prevenirea răspândirii virusurilor. O serie de considerente trebuie avute în vedere pentru menținerea unui mediu școlar sigur, dacă sunt bine puse în practică; aceste măsuri pot ajuta la promovarea sănătății publice.

Dragii noștri elevi, e vremea să ne revedem cu unii dintre voi, să-i întâlnim pentru prima dată pe alții și să învățăm împreună cum să facem față unei provocări pentru care nu am fost pregătiți, nici noi, nici voi. Pornim în noul an școlar 2020-2021 cu emoții dar și cu încredere în puterea tuturor de-a înțelege că, mai mult ca niciodată, regulile trebuie respectate pentru binele fiecăruia dintre noi dar și pentru binele celor dragi nouă.

În contextul epidemiologic actual, LICEUL TEHNOLOGIC DORIN PAVEL, ALBA IULIA va urma scenariul nr.1 conform  ordinului nr.5.487/1494 din 31 august 2020, care impune participarea zilnică tuturor elevilor în unităţile de învăţământ, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie.

Vă anunțăm că luni, 14 septembrie, nu va avea loc deschiderea festivă în curtea școlii. vor avea loc doar întâlniri cu diriginții care se vor desfășura după următorul program:

  • Învăţământul profesional şi liceal, ora 9.00 – în sălile de clasă (conform repartiției)
  • Învăţământul gimnazial, ora 9.30 – în sălile de clasă (conform repartiției)
  • Învăţământul primar, ora 10.00 – în sălile de clasă (conform repartiției)

 

Masca și distanțarea fizică este obligatorie!

 

Din motive de securitate, intrarea părinţilor în incinta şcolii nu este permisă!

Vă asigurăm că ne-am pregătit cu seriozitate pentru începerea școlii și vom avea grijă de copiii dumneavoastră, cum ne pricepem noi mai bine.

 

 Vă mulţumim pentru înţelegere, vă dorim sănătate şi îi aşteptăm cu drag pe elevi la şcoală!

Tabel cuprinzând clasele/diriginții și specializările elevilor, an școlar 2020-2021
Nr. Crt. Clasa Diriginte Sala  de clasă Specializare/Calificare profesională
1. Pregătitoare Prof. înv. Primar Moga Diana Sala  14
2. Pregătitoare,  Waldorf Prof. înv. Primar Tudor Florina Sala 3,  Șc. gen
3. Clasa a I-a Prof. înv. primar Gheorghiu Elena Sala 15
4. Clasa a I-a, Waldorf Prof. înv. Primar Bogdan Mihaela Sala 1, Șc. gen
5. Clasa a II-a Inst. Vintan Eniko Sala 11
6. Clasa a II-a, Waldorf Prof. înv. Primar Lazăr Șerban Cristina Sala 2, Șc. gen
7. Clasa a III-a Prof. înv. primar Cinezan Ramona Sala 12
8. Clasa a IV-a Prof. înv. Primar Stoica Alina Sala 13
9. Clasa a V-a Prof. Kalanyos Alexandru Sala 21
10. Clasa a VI-a Prof. Gavrilă Alice Sala 24
11. Clasa a VII-a Prof. Crisan Mirona Sala 23
12. Clasa a VIII-a Prof. Botnaru Lavinia Sala 22
13. Clasa a XII-a liceu Prof. Timofte Diana Sala 3 Tehnician desenator pentru construcții  și instalații
14. Clasa a IX-a A prof, Dual Prof. Ștefănescu Marian Sala 36 Electrician exploatare centrale, stații și rețele electrice
15. Clasa a IX-a B prof, Dual Prof. Muntean Ioan Sala 35 Instalator instalaţii tehnico – sanitare si de gaze Sudor
16. Clasa a IX-a C prof Prof. Șerban Romulus Alexandru Sala 34 Zidar – pietrar – tencuitor
17. Clasa a X-a prof, Dual Prof. Ilioasa Iulia Sala 2 Electrician exploatare joasă tensiune
18. Clasa a X-a prof Maistru instructor Enache Gheorghe Sala 33 Zidar – pietrar – tencuitor
Instalator instalaţii tehnico – sanitare si de gaze
19. Clasa a XI-a prof Prof. Toma Ionela Sala 16 Instalator instalaţii tehnico – sanitare si de gaze
20. Clasa a IX-a prof. învățământ special Prof. Vlad Isidor Sala 3 Etaj 1, Ateliere Constructor montator de structuri metalice
21. Clasa a X-a prof. învățământ special Prof. Povian Emanuel Sala 2 Etaj 1,  Ateliere Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar
22. Clasa a XI-a prof. învățământ special Prof. Gruian Ecaterina Cecilia Sala 5 Parter,  Ateliere Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar
23. Clasa a XII-a prof. învățământ special Prof. Morar Mărioara Atelier,  finisaje Constructor montator de structuri metalice
24. Clasa a IX-a seral Prof. Văcariu ILeana Sala 36 Tehnician proiectant CAD
25. Clasa a XI-a seral, sem . I Prof. Bîrjac Mihaela Sala 37 Tehnician desenator pentru construcții  și instalații
26. Clasa a XI-a seral , Sem. II Prof. Anghel Maria Sala 34 Tehnician în instalaţii electrice
27. Clasa a XII-a A seral Prof. Treger Bianca Sala 29 Tehnician proiectant CAD
28. Clasa a XII-a B seral Prof. Stan Viorel Sala 16 Tehnician în instalaţii electrice
29. Clasa a XIII-a A seral Prof. Dur Veronica Sala 3 Tehnician desenator pentru construcții  și instalații
30. Clasa a XIII-a B seral Prof. Ciobanu Gabriela Sala 2 Tehnician în instalaţii electrice

Au fost publicate ghidurile privind organizarea și desfășurarea activităților în cadrul unităților de învățământ

Ministerul Educației și Cercetării a publicat pe site-ul educatiacontinua.edu.ro ghidurile privind organizarea și desfășurarea activităților în cadrul unităților de învățământ pentru anul școlar/universitar 2020-2021, în contextul epidemiei de COVID-19.

Ghidurile au fost concepute pentru toate nivelurile de învățământ, prin raportare la particularitățile fiecăruia în parte: învățământ preșcolar, învățământ primar, gimnazial și liceal, învățământ vocațional, învățământul special, respectiv învățământ profesional și tehnic.

Prin aceste ghiduri Ministerul Educației și Cercetării vine în sprijinul decidenților de la nivel local/județean și al cadrelor didactice, în vederea planificării deschiderii anului școlar 2020-2021 în condiții de siguranță pentru toți preșcolarii, elevii și pentru întregul personal al unităților de învățământ.

În același timp, ghidurile propun repere pentru crearea, în unitățile de învățământ preuniversitar, a unui mediu sigur și favorizant pentru învățare relevantă și oferă modalități de colaborare la nivelul comunității locale, pentru a găsi soluții dinamice de lucru în acord cu provocările contextului pandemic. Materialele prevăd recomandări de selectare și organizare a scenariilor, de aplicare a acestora, precum și de organizare a orarului.

Fiecare scenariu posibil este prezentat din perspectiva măsurilor necesare și a impactului asupra curriculumului, a resurselor, a orarului, a evaluării, a modului de colaborare în echipa pedagogică, a interacțiunii cu profesorii, cu elevii și părinții și măsuri destinate siguranței sanitare.

Vă invităm să le parcurgeți aici:

Precizăm că recomandările incluse în cuprinsul acestor documente de lucru vizează modalități de abordare a activității cu preșcolarii și elevii, în contextul epidemiei de COVID-19, respectând măsurile de siguranță specifice celor trei scenarii. De asemenea, acestea au fost formulate în raport cu particularitățile de vârstă ale elevilor, cu obiectivele activității educaționale și elementele de curriculum specifice fiecărui nivel.

 

 

Noutăţi M.E.C.

Ştiri preluate prin flux RSS de pe site-ul Ministerului Educaţiei și Cercetării (www.edu.ro)

 

vezi site