Anexa  la OMEN nr. 4793/31.08.2017 privind organizarea şi desfăşurarea

Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2017 –  2018

 

CALENDARUL 

de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a,

în anul şcolar 2017-2018

 

04-08 iunie 2018   Înscrierea la evaluarea națională
08 iunie 2018   Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

11 iunie 2018   Limba şi literatura română – probă scrisă
13 iunie 2018  Matematica – probă scrisă
14 iunie 2018  Limba şi literatura maternă – probă scrisă
19 iunie 2018  Afişarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00)
19 iunie 2018  Depunerea contestaţiilor (orele 14:00 – 19:00)
20-22 iunie 2018  Soluţionarea contestaţiilor
23 iunie 2018  Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor.