ACTE NECESARE ÎNSCRIERII ÎN CLASA PREGĂTITOARE ÎN ANUL ȘCOLAR 2024 – 2025

 

1. Cererea de înscriere în clasa pregătitoare 2024 (se completează la secretariat)

2. Recomandarea de la grădiniță/rezultatul evaluării copilului de la CJRAE (pentru copii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie 2024 – 31 decembrie 2024)

3. Copie a actului de identitate al părinților/părintelui

4. Copie a certificatului de naștere al copilului (acestea vor fi certificate „conform cu originalul” de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale)

5. Alte documente în funcție de starea civilă a părinților (părinții divorțați depun la înscriere dovada modului în care se exercită autoritatea părintească și la care dintre ei a fost stabilită locuința minorului)

6. Declarația pe propria răspundere pentru înscrierea la clasa pregătitoare 2024

7. Avizul medicului de familie/medicului școlar că elevul este „apt de școală”

8. Vaccinările de la medicul de familie/copie carnet de vaccinare

Folie plastic