MISIUNEA ŞCOLII

 

      Valorificarea potenţialului aptitudinal al copiilor printr-un demers didactic modern şi eficient desfăşurat într-o şcoală atractivă, dotată modern, corespunzător, cu uşile deschise pentru toţi cei care au nevoie de educaţie şi doresc să facă performanţă. 

 Copiii vor învăţa matematica interactiv, prin joc, vor fi antrenaţi la un nivel superior în perfecţionarea abilităţilor de comunicare prin lectură.
 Dispunem de o bibliotecă impresionantă cu cărţi de poveşti şi basme pentru copii, pe care le punem la dispoziţia copiilor şi a părinţilor în mod gratuit!
 Ţinând seama de rolul şcolii în comunitate, ea va căuta să satisfacă nevoia fiecărui elev de a se simţi competent şi în acelaşi timp autonom.

Din activităţile noastre

 

ACTIVITĂŢI  RECREATIVE

 

ACTIVITĂŢI  IN PARTENERIAT CU BIBLIOTECA

ACTIVITĂŢI DIN CADRUL CONCERTULUI DE CRĂCIUN

     LICEUL TEHNOLOGIC 

  “DORIN PAVEL”ALBA IULIA

Liceul Tehnologic “Dorin Pavel”
îşi propune să dezvolte un parteneriat real cu părinţii şi comunitatea locală,
prin care fiecare elev să beneficieze de şansa unei educaţii oferite la cel mai
bun nivel posibil.

 

Ne mândrim cu rezultatele obţinute de elevii noştri la
concursurile desfăşurate la nivel local, judeţean, naţional şi internaţional!
  

 

Draga Parinte,

Şcoala noastră pregăteşte OAMENI pentru viaţă!

Şcoala noastră dispune de:

32 Sali de clasa

3 laboratoare pentru:

 • Chimie
 •  Biologie
 •  Informatică

O bibliotecă cu peste 1600 volume

1 cabinet deconsiliere psihopedagogică şi logopedie

1 sală de sport

Cantină proprie

Cabinet medical

”Nu există artă mai frumoasă decât arta educaţiei. Pictorul şi sculptorul fac doar figuri fără viaţă, dar educatorul creează un chip viu; uitându-se la el se bucură si oamenii, se bucură şi Dumnezeu.”

 

Sfântul Ioan Gură de Aur

Ce le oferim elevilor?

 • O sală de clasă adecvată vârstei
 • Studiul limbilor moderne;
 • Parteneriate educaţionale;
 • Activităţi extracurriculare variate;
 • Program şcolar de la 8.00 – 12.00;
 • Consiliere psihopedagogică şi terapie logopedică cu profesor psihologşcolar/logoped;
 • Existenţa reală a educaţiei centrate pe elev.

OFERIM:

*EDUCAŢIE DE CALITATE

*PERFORMANŢĂ

*SIGURANŢA ELEVILOR

*CONCURSURI ŞCOLARE

*ACTIVITĂŢI CULTURALE ŞI SPORTIVE

*EXCURSII

*PROIECTE DE PARTENERIAT ÎN COLABORARE CU DIVERSE INSTITUŢII

 

 

Disciplinele studiate vor face parte din ariile curriculare:

 • Limbă şi Comunicare
 • Matematică şi ştiinţe ale naturii
 • Om şi Societate
 • Arte şi Tehnologii
 • Sănătate şi motricitate
 • Consiliere şi orientare
 • Opţionale integrate

  > Pentru informații privind înscrierea în învăţământul primar 2022 vă rugăm să accesați https://isjalba.ro (sectiunea ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR)

***

 • Fișa de înscriere (va fi disponibilă în perioada 11.04.2022-10.05.2022 pentru înscrierile aferente etapei I, respectiv 31.05.2022-07.06.2022 pentru înscrierile aferente etapei a II-a).
 • Pagină web dedicată: https://inscriere.edu.ro/

***

Înscrierea în învățământul primar se face în baza metodologiei specifice, aprobată de Ministerul Educației.

Astfel copiii, care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2022, inclusiv, trebuie să fie înscriși în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011.

Părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

Atenție! Completarea cererii de înscriere nu garantează înscrierea copilului dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării acesteia. Acest formular vă permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului precompletate, scurtând timpul de așteptare al tuturor.

***

EVALUAREA NIVELULUI DE DEZVOLTARE A COPIILOR ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022 – 2023

În perioada 30 martie – 8 aprilie 2022, în vederea înscrierii în clasa pregătitoare în anul școlar 2022-2023, CJRAE ALBA va realiza evaluarea nivelului de dezvoltare a copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în intervalul 1 septembrie – 31 decembrie 2022 si care:

 – nu au frecventat grădinița;

 – s-au întors din străinătate.

Informații pentru părinți privind evaluarea nivelului de dezvoltare a copiilor în vederea înscrierii în clasa pregătitoare

Părinții copiilor aflați în aceste situații depun/transmit prin e-mail la adresa cjapalba@gmail.com sau prin poștă, la adresa CJRAE Alba,  B-dul 1 Decembrie 1918. Nr. 68, cod 510214, (sediul DGASPC)  cererea-tip prin care se solicită evaluarea copilului în vederea stabilirii nivelului de dezvoltare al acestuia.

Modelul cererii poate fi descărcat AICI

Programarea se poate realiza și la telefon  0726285728