MISIUNEA ŞCOLII

 

      Valorificarea potenţialului aptitudinal al copiilor printr-un demers didactic modern şi eficient desfăşurat într-o şcoală atractivă, dotată modern, corespunzător, cu uşile deschise pentru toţi cei care au nevoie de educaţie şi doresc să facă performanţă. 

 Copiii vor învăţa matematica interactiv, prin joc, vor fi antrenaţi la un nivel superior în perfecţionarea abilităţilor de comunicare prin lectură.
 Dispunem de o bibliotecă impresionantă cu cărţi de poveşti şi basme pentru copii, pe care le punem la dispoziţia copiilor şi a părinţilor în mod gratuit!
 Ţinând seama de rolul şcolii în comunitate, ea va căuta să satisfacă nevoia fiecărui elev de a se simţi competent şi în acelaşi timp autonom

Din activităţile noastre

ACTIVITĂŢI  RECREATIVE

ACTIVITĂŢI  IN PARTENERIAT CU BIBLIOTECA

ACTIVITĂŢI DIN CADRUL CONCERTULUI DE CRĂCIUN

     LICEUL TEHNOLOGIC 

  “DORIN PAVEL”ALBA IULIA

Liceul Tehnologic “Dorin Pavel”
îşi propune să dezvolte un parteneriat real cu părinţii şi comunitatea locală,
prin care fiecare elev să beneficieze de şansa unei educaţii oferite la cel mai
bun nivel posibil.

 

Ne mândrim cu rezultatele obţinute de elevii noştri la
concursurile desfăşurate la nivel local, judeţean, naţional şi internaţional!
  

 

Draga Parinte,

Şcoala noastră pregăteşte OAMENI pentru viaţă!

Misiunea şcolii va fi orientată spre:

  • O şcoală ce valorifică la maxim resursa umană – formare, implicare, stimulare pentru că : “Omul sfinţeşte locul “,
  • O şcoală centrată pe elev– un demers didactic personalizat şi adaptat intereselor cognitive ale elevului pentru că dezvoltăm “un învăţământ pentru fiecare şi nu un învăţământ pentru toţi “,
  • O şcoală parteneră– dezvoltare de parteneriate locale, naţionale pentru valorificarea experienţelor pozitive pentru că : “ împreună înseamnă mai mult decât unul singur“.
 
 
 
 
 
 

 

 

Liceul Tehnologic ”Dorin Pavel” își propune
dezvoltarea unui set de valori morale, bazate pe respect, integritate,
demnitate și toleranță care vor fundamenta evoluția elevilor școlii atât din
punct de vedere profesional, cât și social, stimularea performanței
individuale, dar și a cooperării prin asigurarea de șanse egale la educație în
vederea integrării optime pe piața muncii și a promovării învățării pe tot
parcursul vieții.

 

”Nu există artă mai frumoasă decât arta educaţiei. Pictorul şi sculptorul fac doar figuri fără viaţă, dar educatorul creează un chip viu; uitându-se la el se bucură si oamenii, se bucură şi Dumnezeu.”

 

Sfântul Ioan Gură de Aur

Ce le oferim elevilor?

 

ü O sală de

clasă adecvată vârstei;

 

   
Studiul limbilor moderne;

ü   

  
Parteneriate

educaţionale;

 

ü   
Activităţi extracurriculare
variate;

 

   

       Program şcolar de la 8.00 – 12.00;

 

ü 
  Asigurarea unei mese calde zilnice (la
  cererea părinţilor) la cantina proprie)
;

 

üConsiliere psihopedagogică şi terapie logopedică cu profesor psiholog

 şcolar/logoped;

 

ü  Existenţa
reală a educaţiei centrate pe elev.  

OFERIM:

*EDUCAȚIE DE CALITATE

*PERFORMANȚĂ

*SIGURANȚA ELEVILOR

*CONCURSURI ȘCOLARE

*ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI SPORTIVE

*EXCURSII

*PROIECTE DE PARTENERIAT ÎN COLABORARE CU DIVERSE INSTITUȚII

 

            Disciplinele studiate vor face parte din ariile curriculare:

Limbă şi Comunicare


ü   
Matematică şi ştiinţe
ale naturii

 

ü   
Om şi Societate

 

ü   
Arte şi Tehnologii

 

ü   
Sănătate şi motricitate

 

ü   
Consiliere şi orientare

 

ü   
Opţionale integrate 

DIRECTOR,

 

Prof. Dr. GHEORGHIU ELENA

 

DIRECTOR ADJUNCT,

 

        Prof. CÎMPEAN RADU

 

 

Date de contact:

 

STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 39;

 

 

TEL. 0258/816416

 

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII ÎN CLASA PREGĂTIROARE ÎN ANUL ȘCOLAR 2023 – 2024

 

1. Cererea de înscriere în clasa pregătitoare 2023 (se completează la secretariat)

2. Recomandarea de la grădiniță/rezultatul evaluării copilului de la CJRAE (pentru copii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie 2023 – 31 decembrie 2023)

3. Copie a actului de identitate al părinților/părintelui

4. Copie a certificatului de naștere al copilului (acestea vor fi certificate „conform cu originalul” de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale)

5. Alte documente în funcție de starea civilă a părinților (părinții divorțați depun la înscriere dovada modului în care se exercită autoritatea părintească și la care dintre ei a fost stabilită locuința minorului)

6. Declarația pe propria răspundere pentru înscrierea la clasa pregătitoare 2023

7. Avizul medicului de familie/medicului școlar că elevul este „apt de școală”

8. Vaccinările de la medicul de familie/copie carnet de vaccinare

Folie plastic