Înscriere clasa pregătitoare învățământul de stat

Dragă părinte,
Vom da tot ce e mai bun pentru binele copilului tău!

Liceul Tehnologic “Dorin Pavel” își propune să dezvolte un parteneriat real cu părinții și comunitatea locală, prin care fiecare elev să beneficieze de șansa unei educații oferite la cel mai bun nivel posibil.

DE CE CLASA PREGĂTITOARE?

Clasa pregătitoare în anul școlar 2024-2025 va fi menținută ca parte a învățământului primar obligatoriu începând cu vârsta de 6 ani. Unitatea noastră școlară dispune de locație pentru desfășurarea activităților acestei clase și cadre didactice calificate pentru învățământul primar.

Dispunem de mobilier, dotări cu materiale didactice, conectare la internet, toalete adaptate vârstei. Copiii vor fi ajutați să socializeze, să se integreze în mijlocul altor elevi, să își dezvolte capacitatea de a se adapta mediului școlar, iar în final să se acomodeze mai ușor în clasa I, unde procesul educațional este diferit de cel cu care s-au obișnuit în grădiniță.

Prof. Dr. Inv. Primar 

Pregătire didactică

 • Colegiul Național Mihai Eminescu – Suceava
 • Grad didactic – I
 • Cursuri de Perfectionare Anuale.

DIN ACTIVITĂȚILE NOASTRE:

Activități recreative

Activități practice în clasă

Activități instructiv-educative

În sala de sport

CE ÎNVAȚĂ COPIII LA CLASA PREGĂTITOARE?

         Copiii care vor învăța la clasa pregătitoare vor avea un program lejer. Activitatea de învățare – 35 minute, urmată de activitate de completare – 15 minute. Disciplinele studiate vor face parte din ariile curriculare:

 • Limbă și Comunicare
 • Matematică și Științe ale naturii
 • Om și Societate
 • Arte și Tehnologii
 • Sănătate și motricitate
 • Consiliere și orientare
 • Opționale integrate

CE LE OFERIM ELEVILOR?

 • Sală de clasă adecvată vârstei;
 • Sala de sport modernizata prin PNRR;
 • Teren de sport;
 • Cabinet medical;
 • Toate salile de clasa sunt dotate cu laptopuri si videoproiectoare; 
 • Studiul limbilor moderne;
 • Parteneriate educaționale;
 • Activități extracurriculare variate;
 •  Program școlar de la 8.00 – 12.00;
 • Consiliere psihopedagogică și terapie logopedică cu profesor psihologșcolar/logoped;
 • Existența reală a educației centrate pe elev.
 • Masă caldă în regim catering pentru elevi, prin intermediul Programului Național ”Masă caldă”

ȘCOALA NOASTRĂ DISPUNE DE:

Vă așteptăm cu drag!

Director, Prof. Elena Grozav

AFLĂ MAI MULTE INFORMAȚII