Liceul Tehnologic „Dorin Pavel” Alba Iulia, alături de Asociația „Waldorf” Alba Iulia, cu sprijinul Federației Waldorf România și Liceului Waldorf Cluj Napoca și al Inspectoratului Școlar Județean Alba, au reușit ca în cadrul unității școlare să înființeze începând cu anul școlar 2018/2019 clase Waldorf pentru învățământul primar.

Liceul Tehnologic „Dorin Pavel” Alba Iulia a obținut toate avizele, autorizările și aprobările din partea forurilor naționale și internaționale, conform reglementărilor legale în vigoare, PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT WALDORF DE STAT, GRATUIT.

Școala Waldorf Alba Iulia

Liceul Tehnologic „Dorin Pavel” Alba Iulia implementează pedagogia Waldorf și organizează clase Waldorf pentru învățământul primar după cum urmează:

Aceste ore au durata de 50 de minute.

Cursul de bază este format din trei părți: parte ritmică – joc, mișcare, cântat, recitat predare efectivă parte narativă – povestire. Cele trei component ale cursului de bază diferă ca durată și conținut în funcție de particularitățile vârstei. Cursul principal (110 minute) este echivalat cu 12 ore pe săptămână la ciclul primar (45 de minute), clasa pregătitoare astfel: 10 ore curs de bază, o oră muzică și o oră joc și mișcare.  Cursul principal (110 minute) este echivalat cu 12 ore pe săptămână la ciclul primar, clasele I-IV (45 minute ora) astfel: 11 ore curs de bază și o oră de muzică.

Ce înseamnă alternativa Waldorf ?

Școală Waldorf – școală liberă și unitară – singura coordonată ce determină predarea este copilul, educația lui sănătoasă și unitară.

Importanța ritmului – ritmul are un rol important în educarea voinței, urmărindu- se ritmul unei ore, al zilei, al lunii și al anului. Ritmul orei este reliefat de împărțirea cursului principal în trei părți: o parte ritmică, prin care este solicitată voința copilului, o parte cognitivă care se adresează intelectului și o parte de povestire care se adresează simțirii. Ritmul zilei presupune studierea materiilor cu caracter cognitiv în prima parte a acesteia și a celor artistice și practice în partea a doua. Ritmul lunii se referă la existența unor module de 2- 4 săptămâni în care zilnic între orele 8 și 10 sunt studiate materiile principale (română, matematica), module denumite epoci.

Învățarea pe epoci – materiile cognitive sunt studiate în epoci, adică în primele două ore din fiecare zi, timp de 2-4 săptămâni. Avantajul unei astfel de predări este faptul că informațiile și întrebările primite peste zi sunt prelucrate subconștient noaptea, iar a doua zi, atât eleveii, cât și profesorii, găsesc mai ușor rezolvarea lor.

O școală fără manuale – absența manualului unic contribuie la creșterea respectului față de cărți și la întărirea autorității profesorului, care are astfel o legătură directă în comunicarea cu elevii. Elevii se obișnuiesc să se documenteze din cât mai multe surse în studiul unei teme.

Caietele și instrumentele de scris – deși pare mai greu la prima vedere, este mult mai sănătos pentru copil să scrie, de la început, pe caietul fără liniatură. În absența liniilor, elevul va trebui să depună un efort mai mare pentru a-și ordona scrisul. Legat de instrumente de scris, elevii lucrează mai mult cu suprafețe, în special în primele clase. Astfel se începe cu blocuri cerate, apoi creioane cerate, creioane groase (jumbo), apoi seexersează scrisul cu pană și abia apoi încep să scrie cu stiloul.

Ponderea deosebită a cursurilor artistice si practice – iese în evidențăde la prima privire asupra orarului obișnuit din Școala Waldorf, întrucât aceasta îți propune să realizeze o educație echilibrată, oferind pe de o parte fiecărui copil ceea ce i se potrivețte, însă intervenind și cu preocupări în acele domenii spre care acesta nu are înclinații, dar care sunt necesare unei educațiii complete. Educarea sufletului prin arte și meșteșuguri cultivă simpatia, apropierea, lucrul în echipă și colaborarea.

O școală fără note – astfel elevii se percep unii pe alții ca prieteni de drum, se acceptă în colectiv cu dificultățile pe care le are fiecare și se ajută unii pe ceilalți în depășirea acestora. Orele sunt mult mai libere, elevii fiind deosebit de deschiși, participând în mod activ la oră, fără frică de note. La sfârșitul fiecărui an școlar, elevul primește un certificat în care fiecare profesor descrie activitatea sa globală, părinții având ocazia să-l descopere pe copil din perspectiva profesorilor, aceștia din urmă realizând caracterizări unitare, obiective.

Munca pedagogică se bazează pe un curriculum propriu aprobat de Ministerul Educației, care este conceput în mod special pentru a corespunde etapelor de dezvoltare a copiilor și, în ciclul primar, pe lângă materiile de bază se studiază în plus: euritmie/jocuri de mișcare și desen de forme.

În funcție de etapele de dezvoltare ale copiilor sunt introduse anumite conținuturi sau competențe, ale căror corespondențe anticipează idealul educațional specific procesului de învățământ românesc (formarea liberă, integrală și armonioasă a personalității individuale, cu scopul conturării portretului absolventului capabil să se integreze într-o societate supusă schimbărilor). La o școală Waldorf învățarea limbilor străine începe cu clasa pregătitoare, la clasa I introducându-se deja a doua limbă străină iar introducerea celor 4 operații de bază la matematică se face deodată). La sfârșitul ciclurilor (clasa a IV-a, a VIII-a și a XII-a) elevii din școlile Waldorf ajung la aceleași finalități educaționale ca și elevii din celelalte școli.