SCURT ISTORIC

educație cu tradiție

Liceul Tehnologic “Dorin Pavel” este un centru de educaţie cu o veche tradiţie, fiind fondat în 1884 ca Şcoală de Meserii. În condiţiile dezvoltării unei economii moderne, capitaliste s-a impus nevoia înfiinţării unor şcoli specifice pregătirii tinerilor în domeniul industriei şi comerţului. Ca urmare, în a doua jumătate a lunii decembrie 1883 se trece la organizarea ŞCOLII DE MESERII în comuna urbană Alba Iulia, aparţinătoare Comitatului Albei de Jos. Conform registrului  matricol –  în limba maghiară, existent în arhiva şcolii, redăm traducerea textual:  „Începutul înfiinţării Şcolii de meserii s-a făcut în ultimul pătrar al lunii decembrie 1883, cuprinzând învăţăceii care s-au înscris la Şcoala de meserii din Alba Iulia, în clasa pregătitoare, în anul şcolar 1883/1884. Înscrierea s-a desfăşurat între 9-18 ianuarie 1884 iar cursurile au început la 20 ianuarie 1884”(documentele şcolare până în 1920 – sunt în limba maghiară).

Pentru început au fost organizate două clase: una pregătitoare – cu un efectiv de 52 elevi şi alta normală, de studiu, cu 42 de elevi. Şcoala de ucenici industriali era susţinută de comunitatea locală(oraş) şi de către stat. Avea local propriu din piatră, într-o oarecare stare de degradare, cu patru săli de învăţământ, puţin corespunzătoare.

In perioada Primului Război Mondial numărul elevilor a scăzut; o mare parte a lor nu au putut frecventa deoarece patronii şi calfele au fost mobilizate. Ucenicii trebuiau să îndeplinească toate lucrările din atelierul şcolii şi nu le mai rămânea timp pentru studiu.

Concepută ca  şcoală de stat pentru meserii industriale – începând cu anul şcolar 1886-1887, şcoala va trece la pregătirea elevilor şi în meserii comerciale. Potrivit regulamentului de funcţionare, elevii înscrişi, cu taxele plătite, trebuiau să obţină unele  deprinderi în urma parcurgerii anului pregătitor, aceştia mai frecventau cursurile încă doi sau trei ani în funcţie de profilul şi de complexitatea meseriei în care se instruiau.

Dezvoltarea economică şi nevoile societăţii au dus la diversificarea meseriilor pentru care erau pregătiţi elevii acestei şcoli. Mulţi elevi au optat pentru meserii cum ar fi cele de: pantofar, cizmar, croitor, ţesător, sitar, măsar, fierar, rotar, lăcătuş, turnător, zugrav, căruţaş, mezelar, brutar, bucătar, cofetar, plăcintar, torţar, săpunar, tipograf. Un număr mai redus de elevi s-au îndreptat însă spre meseriile de sticlar, strungar, blănar, bărbier, bijutier, lenjereasă, librar.

Înfiinţarea acestei şcoli a avut drept consecinţă atragerea populaţiei şcolare de pe raza comitatului şi din zonele învecinate. Majoritatea elevilor proveneau din Alba Iulia, Aiud, Abrud, Sebeş, Teiuş, Ocna Mureş, Zlatna, Ocna Sibiului, Ighiu, Ţelna, Cricău, Şard, Miceşti, Vidra,  Almaş, însă erau şi elevi care proveneau din localităţi mai îndepărtate, cum ar fi: Sibiu, Hunedoara, Haţeg, Petroşani, Radna, Arad, Timişoara, Lugoj, Târgu Mureş, Reghin, Odorhei, Târgu Secuiesc, Oradea, Zalău, Braşov, Sângeorz iar foarte puţini la număr proveneau chiar din Ungaria: Gyor, Pecs, Debrecen şi Budapesta. Credem că distanţele mari de la care veneau aceşti elevi, confirmă valoarea şcolii şi buna reputaţie încetăţenită.   

 De-a lungul vremii, denumirea instituţiei de învăţământ a suferit mai multe modificări şi redăm aici câteva:

 • 1986 – ŞCOALA DE MESERII COMERCIALE ŞI INDUSTRIALE
 • 1902 – ŞCOALA DE MESERII ŞI COMERCIALĂ DE PREGĂTIRE A UCENICILOR DIN ALBA IULIA
 • 1920 – ŞCOALA ÎNVĂŢĂCEILOR DE MESERII
 • 1922 – ŞCOALA DE UCENICI INDUSTRIALI ŞI COMERCIALI AI STATULUI ALBA IULIA (selecţionaţi pe breslede meserii: bijutieri, pantofari, blănari, comercianţi, librari, coafeze, lenjerese, măcelari, etc)
 • 1934- ŞCOALA DE UCENICI ALBA IULIA
 • 1941- ŞCOALA PROFESIONALĂ DE FETE ALBA IULIA
 • 1948- ŞCOALA PROFESIONALĂ DE BĂIEŢI ALBA IULIA
 • 1950- ŞCOALA PROFESIONALĂ MIXTĂ ALBA IULIA
 • 1952- ŞCOALA PROFESIONALĂ METALURGICĂ
 • 1957- ŞCOALA DE MESERII ALBA IULIA
 • 1960- ŞCOALA PROFESIONALĂ DE UCENICI ALBA IULIA
 • 1962- ŞCOALA PROFESIONALĂ DE CONSTRUCŢII ALBA IULIA
 • 1970- LICEUL INDUSTRIAL DE CONSTRUCŢII ALBA IULIA-primul liceu industrial din Alba Iulia
 • 1977- LICEUL INDUSTRIAL NR.3 ALBA IULIA
 • 1990 – GRUP ŞCOLAR INDUSTRIAL DE CONSTRUCŢII MONTAJ ALBA IULIA
 • 1994- GRUP ŞCOLAR „DORIN PAVEL” ALBA IULIA – la 110 ani de la înfiinţare, şcoala adoptă ca patron spiritual pe ilustrul academician, profesor doctor inginer Dorin Pavel, constructor şi hidrotehnician prin cariera universitară, fiul Letiţiei, sora marelui poet şi filosof Lucian  Blaga.
 • 1996-GRUP ŞCOLAR INDUSTRIAL DE CONSTRUCŢII MONTAJ „DORIN PAVEL” ALBA IULIA
 • 2000-GRUP ŞCOLAR „DORIN PAVEL” ALBA IULIA. La intrarea în cel de al 117-lea an de existenţă(2001) şcoala s-a îmbogăţit prin noi valori dobândite la fuzionarea cu Şcoala Generală “Lucian Blaga”, de atunci funcţionând cu clasele I – XII sau XIII zi, IX-XIII sau XIV  seral, şcoală profesională, şcoală de arte şi meserii – o perioadă, şcoală postliceală. Şcolii i s-a deschis o noua perspectivă, valoarea colectivului crescând, caştigând în stabilitate, creîndu-se toate condiţiile transformării ei în colegiu.
 • Din 2004 – COLEGIUL TEHNIC „DORIN PAVEL” ALBA IULIA
 • În 2020 – Liceul Tehnologic „Dorin Pavel”, ALBA IULIA

Liceul Tehnologic Dorin Pavel Alba Iulia

Director, Prof. Jana POPA