OFERTA EDUCAȚIONALĂ

Învăţăm împreună meseria
de constructor

Vă așteptăm cu drag

Colectivul unității noastre vă așteaptă cu drag în fiecare an

Liceul Tehnologic “Dorin Pavel” Alba Iulia este situat in Regiunea VII Centru care va beneficia de un învățământ profesional și tehnic consolidat, eficient, orientat către piață și adaptat nevoilor de schimbare ale comunității locale și aspirațiilor individuale. Acestea se încadrează în contextul politicilor și priorităților europene în domeniul ocupării forței de muncă, al educației și formării profesionale.

Învățământ profesional dual - Liceul Tehnologic

Un liceu, o meserie, un viitor sigur!
În perioada 24-26 iunie 2019 vă aşteptăm, dragi absolvenţi ai clasei a VIII-a, să vă alăturaţi celor mai buni elevi de profesională la Liceul Tehnologic Dorin Pavel Alba Iulia dacă doriţi să deveniţi ELECTRICIAN EXPLOATARE DE JOASĂ TENSIUNE având operator economic SDEE Transilvania Sud SA!

În anul școlar 2019-2020 ca urmare a solicitării operatorului economic SOCIETATEA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA SUD SA, Liceul Tehnologic Dorin Pavel, Alba Iulia are o clasă cu 28 de locuri în planul de școlarizare pentru învățământ profesional dual, domeniul de pregătire profesională – electric, calificarea profesională ELECTRICIAN EXPLOATARE JOASĂ TENSIUNE – COD 567

Învăţământ profesional de stat

Învăţământul profesional se va organiza conform prevederilor Capitolului II, Secţiunea a 8-a din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi ale ordinelor de ministru în vigoare.

Propunerile privind numărul de locuri pentru învățământul profesional s-au realizat pe baza solicitărilor agenților economici, astfel pentru învățământul profesioanal de 3 ani s-au propus 3 clase astfel:

  • 1 clasă 28 locuri,domeniul construcții, instalații și lucrări publice, în calificarea profesională:  ZIDAR-PIETRAR-TENCUITOR – COD 575
  • 1 clasă 28 locuri,domeniul construcții, instalații și lucrări publice, în calificarea profesională : ZUGRAV, IPSOSAR,VOPSITOR, TAPETAR – 578
  • 1 clasă 28 locuri cu dublă specializare, astfel:
  • 14 locuri, domeniul electric, calificarea profesională : ELECTRICIAN CONSTRUCTOR – COD 563  
  • 14 locuri, domeniul construcții, instalații și lucrări publice, calificarea profesională: INSTALATOR INSTALAȚII TEHNICO-SANITARE ȘI DE GAZE – COD 580

Învăţământ seral

Pentru anul scolar 2019 -2020 s-a propus realizarea:

  • 1 clasă a XI-a învățământ seral, ciclul superior al liceului, în specializarea  ”Tehnician în instalații electrice”, domeniul electric.