Titlul proiectului
,,NU ABANDONA, IMPLICĂ-TE!”

Codul Proiectului - F-PNRAS-1-2022-2155

Liceul Tehnologic "Dorin Pavel", Județul Alba anunță demararea procesului de slecție a

experților din echipa de implementare a activităților proiectului PNRAS