CALENDARUL

Simulării Probelor Scrise ale Examenului Național de Bacalaureat, în anul școlar 2022—2023


> Simulare probe scrise ale Examenului Național de Bacalaureat:

 (pentru elevii claselor a XII-a şi a XIII-a seral/frecvenţă redusă)

27 martie 2023- Proba E) a) — probă scrisă — Limba și literatura română

28 martie 2023- Proba E) c) probă scrisă proba obligatorie a profilului

29 martie 2023- Proba E) d) probă scrisă proba la alegere a profilului și specializării

30 martie 2023- Proba E) b) probă scrisă Limba și literatura maternă

6 aprilie 2023- Comunicarea rezultatelor                                       

 >Informații organizatorice:

  • Probele încep la ora 9:00, moment în care, în fiecare sală, vor fi distribuite subiectele. Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30.
  • Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore (pentru elevii din clasele a XII-a și a XIII-a) – din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev.
  • În procesul de organizare și desfășurare a simulării examenelor naționale vor fi respectate măsurile sanitare de prevenție anti – COVID 19 în vigoare. 

 >Obiectivele simulării:

  • familiarizarea elevilor cu rigorile unei examen real şi  optimizarea rezultatelor obţinute de către elevii din învăţământul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale/liceale.

 >IMPORTANT! 

  • Rezultatele obținute de elevi la simulare sunt analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ în care acestea s-au desfășurat, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare.

Rezultatele obținute la simulare nu se contestă și nu se trec în catalog. Totuși, în situațiile excepționale în care se dorește consemnarea notelor în catalog, acest lucru se poate face în baza unei cereri scrise depuse de cei interesați.