SIMULARE EVALUARE NAŢIONALĂ

în anul școlar 2021 – 2022

 

Primul lucru pe care este indicat să-l cunoașteți este calendarul (aprobat prin ordinul de ministru nr. 3.054/2022).

Ø Simulare Evaluare Naţională pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII)

·      4 aprilie 2022: Limba şi literatura română (probă scrisă)

·      5 aprilie 2022: Matematică (probă scrisă)

·      6 aprilie 2022: Limba şi literatura maternă (probă scrisă)

·      14 aprilie 2022: afișarea rezultatelor

 

INFORMAȚII ORGANIZATORICE

Ø Probele încep la ora 9:00, moment în care, în fiecare sală, vor fi distribuite subiectele. Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30.

Ø Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de două ore (pentru elevii de clasa a VIII-a – din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev.

Ø În procesul de organizare și desfășurare a simulării examenelor naționale vor fi respectate măsurile sanitare de prevenție anti-Covid 19 în vigoare.

 

OBIECTIVELE SIMULĂRII

Ø familiarizarea elevilor cu rigorile unei examen real & optimizarea rezultatelor obţinute de către elevii din învăţământul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale/liceale

 

IMPORTANT! 

Ø Rezultatele obținute de elevi la simulare sunt analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ în care acestea s-au desfășurat, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare.

Ø Rezultatele obținute la simulare nu se contestă și nu se trec în catalog. 

Ø Totuși, în situațiile excepționale în care se dorește consemnarea notelor în catalog, acest lucru se poate face în baza unei cereri scrise depuse de cei interesați.

 

CADRU NORMATIV:

PDF icon OME_3054_2022_simulare_EN_VIII_BAC_2022.pdf

PDF icon Anexa_1_calendar simulare.pdf

PDF icon Anexa_2_simulare_ENVIII_2022.pdf